Ανακοινώνεται έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα