Ανακοινώνεται έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).

Προκήρυξη θέσεων

Προκήρυξη θέσεων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος