Ανακοινώνεται έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης,  “ERASMUS for Public Administration”.

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για δημοσίους υπαλλήλους 

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για δημοσίους υπαλλήλους

Από τη Γραμματεία του Τμήματος