Δημοσίευση πρόσκλησης  για τις επαναπροκηρύξεις των άγονων προκηρύξεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 27/12/2017 

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%930%CE%9946%CE%A88%CE%A7%CE%92-0%CE%A4%CE%9A

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/20454?ReturnToPage=1&PageSize=10

Από τη Γραμματεία του Τμήματος