Η Γαλλική Πρεσβεία –  Τμήμα Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας, προωθεί ενημερωτικό δελτίο που περιέχει πληροφορίες για  ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα διδακτορικών σπουδών, υποτροφίες κ.λπ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος