Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αντίστοιχα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος