Ανάρτηση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες για την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον σύνδεσμο https://www.coe.int/em/web/jobs/secondments

Από τη Γραμματεία του Τμήματος