Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πληροφορίες για την πρόσκληση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται απευθείας στον φορέα έκδοσης.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος