Ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την στήριξη της προβολής ερευνητικών πρωτοβουλιών για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος