Ανακοίνωση

Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2018 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών-τριών του Α.Π.Θ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος