Ανάρτηση Προκήρυξης θέσεων για  Εθνικούς Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες για την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος