Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Επιστήμης των Υλικών, 3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 4) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 5) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος