Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, για τη διδασκαλία του  παρακάτω μαθήματος:

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός” (υποχρεωτικό μάθημα εαρινού εξαμήνου).

Προθεσμία υποβολής: από Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 έως Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος