Δημοσίευση πρόσκλησης  για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 13/02/2018

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A900%CE%9946%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9E%CE%A8%CE%95

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/20981?ReturnToPage=1&PageSize=10

Από τη Γραμματεία του Τμήματος