Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός μας συνεχίζεται για την περίοδο 2017-2018. Το προσεχές τρίμηνο απασχόλησης θα είναι για το διάστημα Μάρτιος- Απρίλιος- Μάιος 2018 και θα απασχοληθούν 26 φοιτητές.

Οι επίσημες αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών εκτιμάται ότι θα γίνουν περί τις 5-8 Φεβρουαρίου ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΔΑΣΤΑ, η δε τελική επιλογή στις 8 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια θα εξεταστούν ενστάσεις.

Οι φοιτητές θα μπουν σε μια κατάταξη με βάση το βαθμό τους και τον αριθμό μαθημάτων που έχουν περάσει και το έτος φοίτησης. Οι επιλεγέντες θα πιάσουν δουλειά την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.

Επικοινωνία και διάλογοι θα γίνονται στο forum thmmy https://www.thmmy.gr/smf/index.php?topic=40306.1095

Καθημερινά γίνεται ενημέρωση & συζήτηση στο Γραφείο του κ. Αλεξιάδη στον 4ο όροφο τις ώρες 2-4μμ. Όσοι ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένες εταιρείες που δεν γνωρίζουμε ήδη (πχ εταιρείες γνωστών σας, εταιρείες ή μονάδες της ΔΕΗ σε άλλες πόλεις κλπ) να έρθετε οπωσδήποτε σε αυτές τις συναντήσεις ή να επικοινωνήσετε μαζί μου, ώστε να επικοινωνήσω με τις αντίστοιχες εταιρείες εγκαίρως.

Πίνακες με θέσεις από το Σύστημα Άτλας θα φορτωθούν και θα ανανεώνονται στο forum thmmy.

Όσοι ενδιαφέρονται για ΙΠΤΗΛ, Kenotom, Fieldscale, OTE ας έχουν έτοιμο βιογραφικό και ας ετοιμάζονται για συνεντεύξεις εντός της εβδομάδος.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος