Το Ε.Μ. Πολυτεχνείο προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Καθηγητών. Η προθεσμία υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 9-3-2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος