Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 02-02-2018 έως και 03-03-2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος