Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος