Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (46ΕΣ/2018) για τη πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος