Ανάρτηση ανακοίνωσης δύο (2) θέσεων προγραμματιστή για τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          ΥΔ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος