Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ιδρύματος “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης”, σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, σε πτυχιούχους ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό πτυχίου άριστα (ή λίαν καλώς), ηλικίας έως 30 ετών, για μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ή Β΄κύκλου, σε χώρες της Ε.Ε. ή της Βορείου Αμερικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, στους τομείς:

1. Electrical and Computer Engineering, με ειδίκευση σε:
Programming/Hardware, Telecommunications, Energy, Electronics

2. Biomedical Engineering

3. Informatics

4. Aritificial Intelligence

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις 7 Μαρτίου 2018.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος