Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ.

Η προθεσμία  υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 27/04/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος