Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, περιόδου Ιουνίου 2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος