Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU).

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος