Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος