Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων με απόσπαση και επιμίσθιο διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-19 και το ημερολογιακό έτος 2019 για το Νότιο Ημισφαίριο.

Πληροφορίες για την πρόσκληση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος