Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Πληροφορίες για την πρόσκληση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τον
φορέα έκδοσής του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος