Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) προκήρυξε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου για το ακόλουθο έργο: “Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το link μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο της Πρόσκλησης, όπου πρέπει να εγραφούν, είναι το εξής: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/22  (Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος