Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκήρυξε θέσεις καθηγητών. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-05-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος