Σας ενημερώνουμε ότι το ερευνητικό κέντρο IMEC προσφέρει θέσεις για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτικής ή συνδυασμού και των δύο.

Μία από αυτές τις θέσεις αφορά το “PCB design, realization and characterization of local DC-DC converter for smart configurable pv modules”.

photovoltaics

Περισσότερες θέσεις μπορείτε να αναζητήσετε στο συγκεντωρικό κατάλογο των θεμάτων:

stagegids-2018_02_09_0

Από τη Γραμματεία ρτου Τμήματος