ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού Παραγωγής και Λειτουργιών του Τμήματος (ΣΥ.Σ.ΠΑ.Λ.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ενός/μίας υποψηφίου/ας στην ερευνητική περιοχή: «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος