Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος