Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον http://register.auth.gr και να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 16 έως 23 Απριλίου 2018.

Ώρες προσέλευσης στη Γραμματεία 10.00-12.00.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, μπορούν να τα πληροφορηθούν από την εγκύκλιο  41999/Ζ1.

Οι αιτούντες τη μετεγγραφή κατά την προσέλευσή τους στην Γραμματεία, θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 1)την αστυνομική τους ταυτότητα, 2)φωτοτυπία της  αστυνομική τους ταυτότητας και 3) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  την εκτυπωμένη  ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη  για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας, θα ανοίξει τη Δευτέρα 16 Απριλίου (στις 09:00 το πρωί).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος