Πρόσκληση ατόμων για τεχνική και ερευνητική υποστήριξη της ομάδας ‘ΙΚΑΡΟΣ’ σε βαθειά μάθηση/ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

 

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης ΙΚΑΡΟΥ:

Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic operating system (ROS)

Διανεμημένα και embedded συστήματα

Διαχείριση και ανάπτυξη μεγάλων πακέτων λογισμικού

Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones

Ρομποτική όραση drones

Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones

Υπολογιστική κινηματογραφία με drones

Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)

 

Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, μετά από δημόσια  ανταγωνιστική προκήρυξη  των αντίστοιχων θέσεων

Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@aiia.csd.auth.gr, 2310-996304.

 

Τεχνική και ερευνητική υποστήριξη (system administrator, programmer, developer)

Θα προτιμηθούν ερευνητές απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής ή ΗΜΜΥ ή συναφών και ισότιμων σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ με α) γνώσεις διαχείρισης συστημάτων και δικτύων β) γνώσεις διαχείρησης λειτουργικών συστημάτων Windows/Unix και ανάπτυξη εφαρμογών www γ) γνώσεις προγραμματισμού (C/C++, Python, MATLAB), και δ) γνώσεις μηχανικής μάθησης/βαθειών νευρωνικών δικτύων ή/και τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος. Ιδανικά, το άτομο που θα επιλεγεί, θα έπρεπε να ενδιαφέρεται  για εκπόνηση διδακτορικού, παράλληλα με τα καθήκοντά του, στα προαναφερόμενα αντικείμενα (όχι υποχρεωτικά).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος