Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος