Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος