Ανακοίνωση Προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 3-7-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος