Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ) αναζητά προσωπικό στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “InVID” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος H2020.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται μια θέση εργασίας για διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής, ο οποίος θα εργαστεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνικών τεχνικών εντοπισμού αλλοιώσεων σε βίντεο, χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τεχνικές επεξεργασίας βίντεο και βαθέως μάθησης (deep learning). Η έρευνα αυτή εξυπηρετεί το γενικότερο στόχο της αντιμετώπισης του φαινομένου των fake news.

H προθεσμία υποβολής λήγει τη Δευτέρα 21 Μαϊου 2018 και ώρα 12:30μμ. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη: https://www.certh.gr/8C6FE9A8.el.aspx

Από τη Γραμματεία του Τμήματος