Σας ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ πρόκειται να ξεκινήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘Χημική και Βιομοριακή Μηχανική’ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο  (http://cheng.auth.gr/?page_id=2624).
Από τη Γραμματεία του Τμήματος