Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) κενής θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Δίκτυα Υπολογιστών” στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος