Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία Λογισμικού”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος