Ανάρτηση προκηρύξεων εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το διάστημα απο 1-9-2018 έως 31-8-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος