Προκήρυξη νέας θέσης Engineer/Data scientist στο ΙΤΕ-ΙΠ.
Site  ανάρτησης (https://www.ics.forth.gr/jobs/en/) με κωδικό θέσης ICS-1179.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος