Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ένωσης (Directorate General for External Policies of the Union), για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Πληροφορίες για την πρόσκληση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος