Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα από την Κοινοπραξία Shift2 Rail (S2R JU) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 31η Μαΐου 2018.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να
υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε.
admin@rp-grece.be , το αργότερο μέχρι την 29η Μαΐου 2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος