Προκήρυξης μιας (1) θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).

Πληροφορίες για την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://srb.europa.eu/vacancies
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος