Σας ενημερώνουμε ότι  η εξέταση του μαθήματος “Χρονοσειρές” του 7ου εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018,

ώρα 12.00 στην αίθουσα 7.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος