Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ) προκήρυξε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τα ακόλουθα έργα:

  1. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
  2. Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχεται συνοπτική περιγραφή της Πρόσκλησης με κωδικό Α.Π. 796/05.06.2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Το link μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο της Πρόσκλησης, όπου πρέπει να εγραφούν, είναι το εξής: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/31   (Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ)
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος