Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος