Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος